Welcome to Eben Moglen's Course Wiki
View   r1
KetabkhoobVali 1 - 05 Apr 2020 - Main.TablooarazVali
Line: 1 to 1
Added:
>
>
META TOPICPARENT name="ZofiA719"
موضوعی که امروز در مورد آن بحث خواهیم کرد کتاب و کتاب خوانی است همه ی ما می دانیم که سرانه مطالعه کشورمان در مقایسه با سایر کشورها بسیار پایین است همین امر سبب شده مسئولان تصمیماتی را در جهت بالا بردن سرانه مطالعه اتخاذ کنند . طرحهای فروشگاه کتاب با تخفیفات بالا و راه انداختن مسابقات کتابخوانی در سطح شهرها از جمله این طرح ها می باشد
در گذشته علاوه بر عدم رغبت برای کتاب خوانی شرایط فراهم کردن کتاب نیز دشوار بود ولی هم اکنون در شهر ها ده ها کتاب فروشی وجود دارد .در ده ی گذشته ایجاد فروشگاه اینترنتی کتاب نیز دسترسی مردم به کتابهای مختلف را اسان کرد و مردم توانایی خرید کتاب از نقطه ای از ایران را دارا هستند.پس مشکل دسترسی به کتاب حل شده و دو مشکل باقی مانده یکی هزینه بالا کتاب ها و دیگری عدم رغبت مردم برای کتاب خواندن ،برای برطرف کردن هزینه های بالای کتاب مسئولان تصمیم به اجرا کردن طرح های مانند طرح های تایستانه و طرح های پاییزه کردنده اند که این تصمیمات سبب شده تا گروهی از مردم که به علت هزینه های بالا توانایی خرید خرید کتاب را نداشتند دیگر به راحتی با هزینه های پایین کتاب تهیه کنند بنده به شخصه در سطح شهر فروشگاه کتابی را دیده ام که 39درصد روی همه ی کتابهایش تخفیف گذاشته بود.

مشکلی که باقی مانده عدم رغبت است که به تصمیمات جدی تری و برنامه ریزهای بلند مدت احتیاج دارد . مثلا مسولان می توانند با راه اندازی برنامه ای در تلویزیون با موضوع معرفی کتاب و ... به ترغیب مردم کمک کند .یا راه اندازی مسابقات کتابخوانی با جوایز هنگفت می توان درصدی ارا ترغیب کرد که به مطالعه کتاب روی آورند.

البته ایجاد ترغیب کتابخوانی در میان مردم امری است به کمک همه ی مردم احتیاج دارد تا این هدف برآورده شود هر فردی با مسول دانستن خود می تواند کمکی در این امر کند مثلا یه تاکسی دار خوش فکر می تواند با گذاشتن تعدادی کتا در داخل ماشین به مطالعه مسافرین خود کمک کند


Revision 1r1 - 05 Apr 2020 - 13:46:08 - TablooarazVali
This site is powered by the TWiki collaboration platform.
All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
All material marked as authored by Eben Moglen is available under the license terms CC-BY-SA version 4.
Syndicate this site RSSATOM